GDPR a ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument je platný od 1. 1. 2024.

Na této stránce najdete informace o tom, jaké údaje zpracováváme, právní základ, účely a doby zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí na táborech Všestraňák.

Vážení klienti, prosíme Vás, abyste se seznámili s touto informací o zpracování Vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“).

KDO JSME A KDE NÁS NAJDETE?

Vaše osobní údaje zpracovává Alexander Diószeghy, IČ: 17599466, DIČ: CZ9903011492, se sídlem Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 - Vinohrady. Tato osoba je provozovatelem táborů Všestraňák a v dalším textu se označuje jako „my“ nebo „provozovatel“. Pokud máte otázky ohledně osobních údajů, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle  +420 776 374 402. nebo e-mailem na adrese: vsestranak@gmail.com.

ÚDAJE SMLUVNÍ DOKUMENTACE:

Při registraci do táborů prostřednictvím našeho online registračního systému nebo přímým kontaktem jste s námi uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Osobní údaje, které jste uvedli při registraci, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo vašeho dítěte, stejně jako informace o zdravotním stavu pro zajištění bezpečnosti, zpracováváme za účelem organizace a provozu táborových aktivit. Právním základem zpracování je plnění smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zpracování fotografií a videozáznamů:

Se souhlasem zákonných zástupců můžeme pořizovat fotografie a videozáznamy účastníků táborů, které mohou být použity pro propagační účely táboru na webových stránkách, v tiskovinách nebo na sociálních sítích. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

MARKETING:

Na účely marketingu používáme Vaše osobní údaje na právním základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud jste naším klientem, můžeme Vaše kontaktní osobní údaje použít na marketing i na právním základě oprávněného zájmu. Na takové účely zpracováváme údaje nejvýše 5 let od Vaší poslední návštěvy. Toto zpracování je předmětem práva námitky.

COOKIES:

Při používání našeho webového portálu nebo portálu našeho registračního a rezervačního systému se do Vašeho počítače mohou ukládat malé soubory (cookies), které mohou přenášet a ukládat údaje. Nezbytné cookies jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení, kterým je správné fungování webového portálu a registračního a rezervačního systému. V současném nastavení webového portálu jsou používány pouze technické cookies za účelem správného fungování webové stránky. Ukládáme pouze cookies, které slouží pro zachování relace přihlášení uživatele, dokončení rezervace, registrace a přihlášení. Žádné další druhy cookies (kromě technických) nezpracováváme.

Vnitřní správa a přijímání plateb:

Údaje zpracováváme pro vnitřní správu, rezervace, registrace a přijímání plateb, včetně správy účtů a uživatelských profilů. Zpracování těchto údajů zahrnuje správu platební brány a dalších finančních transakcí. Příjemci těchto údajů zahrnují naše technické týmy, poskytovatele softwaru pro rezervace a finanční instituce.

Takovými příjemci osobních údajů jsou:

STATISTIKY, VÝZKUM A ARCHIVACE:

Bez specifického právního základu můžeme v souladu s článkem 89 nařízení zpracovávat údaje pro účely archivace, vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely. K archivaci slouží tento účel, když zpracováváme údaje po zániku původního účelu, po dobu určenou předpisy.

Zákonné a daňové povinnosti:

Údaje o obsahu služeb, předplatném za služby a platbách evidujeme také za účelem daňové evidence a účetnictví, na právním základě zákonné a daňové povinnosti (zejména povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) po dobu stanovenou předpisy, obvykle 10 let.

Přenositelnost údajů a odvolání souhlasu:

Máte právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu a právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Námitka a stížnosti:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že zpracování vašich údajů porušuje nařízení GDPR.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA:

Práva můžete uplatnit osobně ve společnosti nebo e-mailem na adrese vsestranak@gmail.com , nebo oznámením zaslaným poštou na adresu společnosti. Při uplatnění práv jsme oprávnění ověřit vaši totožnost.

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme reagovali na uplatnění vašich práv nebo pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s předpisy, máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky www.uoou.cz

Pověřenec za zpracování osobních údajů:

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich údajů kontaktujte našeho pověřence za zpracování osobních údajů na výše uvedených kontaktech.

ALEXANDER DIÓSZEGHY
E-mail: vsestranak@gmail.com
Adresa sídla: Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 - Vinohrady
Identifikační číslo: 17599466
Děkujeme, že jste si pro účast ve svých aktivitách vybrali tábory Všestraňák. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje s maximální možnou péčí.

Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© Všestraňák 2024
Developed by